Leonardo Leo, italiensk komponist, fremtredende representant for den neapolitanske stil. Skrev operaer, kirkemusikk og kammermusikk.