Leo Frobenius, tysk kulturforsker, professor i Frankfurt am Main 1925, fra 1934 leder av byens etnografiske museum. Frobenius foretok en rekke oppsiktsvekkende forskningsreiser i Afrika, hvor han bl.a. besøkte lite kjente strøk (Øst-Kongo, det sentrale Sahara o.a.). Han fremkastet en rekke dristige hypoteser om kulturformenes opprinnelse og utvikling, men de har møtt mye kritikk blant fagfolk. Verker bl.a. Die Weltanschauung der Naturvölker (1898), Und Afrika sprach (1913), Das unbekannte Afrika (1923) og Kulturgeschichte Afrikas (1933).