La Celestina, vanlig tittel på La tragicomedia de Calixto y Melibea, prosaverk av Fernando de Rojas, klassifisert av noen som lesedrama, av andre som roman i dialogform. Den første kjente utgaven (1499) omfattet 16 akter, en utvidet utgave fra 1501 og 1502 hadde 21 akter. Verket fremstiller Calixto og Melibeas kjærlighetsforhold, og gir en realistisk og dyptpløyende skildring av Celestina, som har brakt dem sammen. La Celestina hører til hovedverkene i spansk litteratur og har øvd stor innflytelse både på spansk romankunst og drama. Oversatt til flere europeiske språk alt tidlig på 1500-tallet.