Denne slektens første kjente mann var møbelsnekker Johan Jørgen Krohn (død 1736), angivelig fra Altona i Tyskland, som tok borgerskap i Bergen 1726. Han var far til sogneprest i Luster Ludolph Krohn (1741–95), som igjen var far til major, veimester Johan Jørgen Krohn (1766–1834) og klokker i Norddal, Iver Høegh Krohn (1770–1838). Førstnevnte eide flere gårder i Fluberg (nå Søndre Land), som han slo sammen til eiendommen Krohnborg. Han var farfar til kommanderende general, generalmajor Einar Wilhelm Anton Martin Krohn (1848–1922). I.H. Krohn var far til boktrykker og aviseier Johan Jørgen Krohn (1804–59), farfars far til professor ved Norges Tannlegehøgskole Ivar Trygve Krohn (1883–1960), farfars farfars far til matematikeren, professor Raphael Høegh-Krohn (1938–88) og morfars farfars farfar til politikeren Kristin Krohn Devold (født 1961).