Verdalen, tettbebyggelse i Klepp kommune, Rogaland, utgjør vestre del av Kleppe/Verdalen tettsted. Boligområde. Bore kirke ligger like nord for Verdalen, Klepp kirke i den sørøstre del av tettstedet.