Kimon, gresk politiker og feltherre fra Athen, sønn av Miltiades og en trakisk fyrstedatter. Han var en rik og innflytelsesrik adelsmann i overgangen mellom arkaisk og klassisk tid; hans posisjon viser i hvor sterk grad aristokratene ennå preget athensk samfunnsliv og politikk. Han støttet Aristeides og Themistokles i oppbygningen av en sjømakt og var etter Themistokles' landsforvisning den dominerende politiker i Athen. Kimon vant mange seirer over perserne, den viktigste ved Eurymedonelvens utløp i 460-årene, og styrket det deliske (attiske) sjøforbund. Han stod for en konservativ politikk hjemme og opprettholdt et godt forhold til Sparta. Da Efialtes under Kimons fravær i 462 fratok Areopagosrådet all politisk makt, betydde dette et nederlag også for Kimon og for hans spartanervennlige politikk. Han ble ostrakisert i 461, men tilbakekalt noen år senere; døde under beleiringen av Kition på Kypros. Med hans død ble det slutt på den spartanervennlige politikken fra Athens side.