Aristeides, athensk statsmann og feltherre, kjent for besindighet og rettsinn. Kjempet ved Marathon 490 f.Kr.; deretter spilte han en stor rolle i staten, men da han ville motarbeide Themistokles' planer om å skape en sterk flåte, ble han landsforvist ved ostrakisme 482. Han vendte tilbake 480 og deltok i slaget ved Salamis; 479 førte han athenerne ved Plataiai. 477 fikk han overkommandoen over den athenske flåte og grunnet nå det attiske sjøforbund, som skaffet Athen ledelsen i Hellas.