Athensk demokratisk politiker, død 461 f.Kr., venn av Perikles. 462 f.Kr. fikk han innskrenket Areopagosrådets maktområde, så det ikke lenger hadde oppsyn med forfatningen og lovgivningen; en reform av den største betydning for demokratiets utvikling i Athen. Kort tid etter ble han myrdet.