Miltiades, gresk feltherre, av fornem athensk slekt (filaidene). Fulgte Dareios på toget mot skyterne 513, og deltok siden i jonernes opprør mot perserne. Unnkom til Athen 493, der han ble den ledende politiker og som strateg 490 organiserte motstanden mot perserne ved Marathon. Et mislykket angrep på Paros kort etter førte til anklage for høyforræderi; Miltiades døde i fengselet. Med en trakisk fyrstedatter hadde han sønnen Kimon, som fortsatte den aristokratiske tradisjon i athensk politikk.