Karel Joan Lodewijk Thijm, nederlandsk forfatter, skrev under pseudonymet Lodewijk van Deyssel. Sin kritiske virksomhet begynte han i tidsskriftet Dietsche Warande, men ble snart en av de ledende forfatterne i 1880-årenes bevegelse og dens tidsskrift De Nieuwe Gids. Hans romaner, bl.a. Een liefde (1887) og De kleine republiek (1889), er preget av Zolas naturalisme, men domineres av skjønnhetsstreben, som i hans senere forfatterskap munner ut i ren orddyrkingskunst.