Kaoru Inoue, japansk politiker. Studerte «hollandsk vitenskap», særlig artilleriteknikk, og var motstander av makthavernes ettergivende utenrikspolitikk. Etter et kort studieopphold i Storbritannia 1863 var han med i kretsen ved keiserhoffet som bidrog til systemskiftet 1868. Som utenriksminister 1885–88 i Itos regjering førte han en meget europavennlig politikk. Som finansminister 1898 fikk han betydning for utformingen av den moderne handel og industri i Japan. Se Japan (historie).