Hirobumi Ito, japansk politiker. Arbeidet for å styrte det gamle shogun-styret og gi keiseren makten ved Meiji-restaurasjonen 1868. Arbeidet for å modernisere det politiske system og ville etter prøyssisk mønster gi landet en absolutistisk konstitusjon med keiseren som enerådende. Den trådte i kraft 1889. Japans første statsminister 1885–88; opprettet riksrådet 1888 og ble dets formann. Igjen statsminister 1892–96, gjennomførte den japansk-kinesiske krig. Statsminister for tredje gang en kort tid 1898. I 1900 organiserte Ito partiet Seiyukai og ble statsminister samme år. Etter den japansk-russiske krig 1904–05 arbeidet han for innlemmelse av Korea. Myrdet av en koreansk nasjonalist under en reise i Mandsjuria.