Kai Aage Bruun, dansk musikkforsker og radiomann. Programsekretær i Danmarks Radios musikkavdeling fra 1927, musikksjef 1951–55, deretter konsulent. Utgav Schubert (1928), Tre komponister (1932), Musikkens Grundbegreber (1942), Musikordbog (1943), Fra Musikkens verden (1949), Dansk Musiks historie, 1–2 (1969) samt kor- og solosanger.