Junzo Sakakura, japansk arkitekt. Arbeidet som ung hos Le Corbusier for siden å følge i hans spor. Var sammen med Kenzo Tange banebryter for vesteuropeisk arkitektur i sitt hjemland. Hans største arbeid er utformingen av det komplekse banetorg Shinjuku i Tokyo (1969).