Jozef Israëls, nederlandsk maler som særlig dyrket genremotivet, en av Nederlands betydeligste realister og ledende 1800-tallsmalere. Etter studier i Paris viet han seg mest de gamle nederlandske mestere og Rafael, og malte dramatiske historiebilder. Men ved kyststedet Zandervoort fant han sitt egentlige felt, den intime og stillferdige skildring av dagliglivet hos fiskerne. Den atmosfæriske stemning båret av clair-obscur og en mørk fargeholdning vitner om studier av visse sider av Rembrandt. Hans interesse for det menneskelige kommer til syne i motiver som De gode kamerater, Ensom i verden (Amsterdam), Det enkle måltid (Glasgow). I hans senere tid ble koloritten lysere og han nærmet seg ekspresjonismen. Han virket også som raderer og tegner.