John Aubrey, engelsk forfatter og oldgransker, berømt for sine mange biografiske anekdoter og opptegnelser om bl.a. Shakespeare, Ben Jonson, Raleigh og Bacon. Hans Brief Lives ble først utgitt i 1813 (ny utg. 1949).