Johannes Hellner, svensk jurist og politiker, jur.dr. I 1905 var han sekretær for den svenske delegasjonen til unionsforhandlingene i Karlstad. Han var konsultativ statsråd i Karl Staaffs regjering 1905–06, satt en kort tid i Riksdagen som representant for det liberale parti, og var 1917–20 utenriksminister i Nils Edéns liberal-sosialdemokratiske koalisjonsregjering. Her la han Sveriges nøytralitetspolitikk under den første verdenskrig om i alliertvennlig retning. Størst oppmerksomhet vakte likevel hans holdning til Finland under den finske borgerkrig. Under trussel om å gå av fikk han regjeringen med på eksport av våpen til Mannerheims hvite tropper, samtidig som han ble en hovedeksponent for Sveriges aktive politikk i spørsmålet om suvereniteten over Åland. Hellners Minnen och dagböcker ble utgitt 1960.