Johan Andreas Dèr Mouw, nederlandsk filosof og dikter. I sine to filosofiske arbeider, Het absoluut idealisme (1904) og Kritische studies over psychisch monisme en nieuw Hegelianisme (1950), angriper han hegelianismen og bekjenner seg til en ytterliggående solipsisme. Han kom senere under innflytelse av indisk mystikk og utgav under pseudonymet Adwaita (dvs. 'den som er forløst fra dualismen') diktsamlingen Brahman (2 bd., 1919–20).