Japetus Steenstrup, dansk naturforsker, professor ved Københavns universitet 1845–85. Han er mest kjent som zoolog, særlig for avhandlingen Om Forplantning og Udvikling gennem vexlende Generationsrækker (1842). Han skrev et verk om myrforskning (1841), der han påviste rekkefølgen i vekslingen av vegetasjon og naturforhold gjennom tidene, og de opplysninger man derved får om tidligere tiders plante- og dyreliv. Han ledet de første naturhistoriske undersøkelsene av «kjøkkenmøddingene», se Ertebøllekulturen.