Sivilagronom, kandidat med avsluttende eksamen fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (tidl. Norges landbrukshøgskole) innenfor fagfeltene husdyrbruk, jord-, vann- og plantefag eller ressursforvaltning.