Jan Skácel, tsjekkisk lyriker. Han studerte filologi i Brno, og ble deretter redaktør av kulturtidsskriftet Gjesten i huset, som ble forbudt i 1970. Hans følsomme og nyanserte diktning er meget original i billed- og ordbruken. Noen småstykker ble oversatt til norsk i tidsskrifter i 1970-årene.