Jacques Perk, nederlandsk lyriker. Hans sonettesamling Mathilde og diktet Iris betegner med sitt skjønnhetsideal noe nytt i Nederlands litteratur. De ble utgitt posthumt 1882 av dikteren W. Kloos og kom således til å innlede det store lyriske gjennombrudd («de beweging van 80»). Kloos' innledning til utgaven ble samtidig bevegelsens estetiske programskrift.