Jacobo Arbenz Guzmán, guatemalansk politiker og offiser, president i Guatemala 1951–54. Gikk inn for landreformer og sosialpolitikk, og ble av sine motstandere stemplet som kommunist. Eksilstyrker fra Guatemala med støtte fra USA bidrog til å styrte ham. Han blir i dag fremhevet som en av de politikere som har gått inn for modernisering av Latin-Amerika, og settes gjerne i samme gruppe som Salvador Allende og Fidel Castro.