Jacob Henrik Mörk, svensk forfatter og prest. I årene 1742–44 sendte han sammen med sin studiekamerat Anders Törngren ut den første svenske roman, Adalriks och Giöthildas äfwentyr. Miljøet er gammelnordisk, men henspiller i didaktisk øyemed på en rekke politiske hendelser i samtiden. Hans andre roman, Thecla (1749–58), er en legendarisk martyrhistorie med innlagte religiøse dikt. Videre utgav Mörk det episke diktet Svenska enigheten (1747) og Tenke-spel kalladt Eugenia (1757).