Jacob Cats, nederlandsk dikter og statsmann i provinsene Zeeland og Holland, rådspensjonær i periodene 1629-1631 og 1636-1651. Hans diktning er typisk for tidens borgerlige didaktikk og består av fortellinger på vers, ordspråk og moralsentenser holdt i en bred folkelig stil og gjennomsyret av en kalvinistisk borgerlig livsoppfatning. Den oppnådde en enestående popularitet i de brede lag. Helt opp mot vår egen tid har han under tilnavnet «Fader Cats» vært kjent som nederlendernes husdikter. Hans hovedverker er Houwelijck (Ekteskap, 1625) og Trouwringh (Giftering, 1637) som behandler emner fra ekteskapet og kjærlighetslivet. Mange av hans formuleringer har overlevd som bevingede ord.