Jón Þorláksson, islandsk dikter og prest, opplysningstidens store banebryter i islandsk litteratur med omdiktninger av flere hovedverker i førromantisk europeisk litteratur. I 1774 kom Tullins kvæði sammen med noen originaldikt av Jón Þorláksson. I 1783 fulgte Nokkur ljóðmæli (Noen dikt). Han omdiktet til islandsk bl.a. Alexander Pope, John Milton og Friedrich Klopstock, og brukte bl.a. det gamle Edda-versemålet fornyrðislag. De to store romantiske lyrikerne Bjarni Thorarensen og Jónas Hallgrímsson lærte av ham. Representert i Islandske dikt fra Sólarljóð til opplysningstid (1977).