Ivar Jørstad, norsk botaniker og plantepatolog. Norges første statsmykolog (1920–57), og bestyrer av Statens planteverns botaniske avdeling i Oslo. En banebryter i kampen mot plantesykdommer og høyt verdsatt rådgiver i praktisk landbruk. Utgav en rekke avhandlinger om plantepatologiske og mykologiske emner, dessuten sammen med statsentomolog T. H. Schøyen Skadedyr og sykdommer i frukt- og bærhagen (1946), Sykdommer og skadedyr på jordbruksvekster (1944) og Skadedyr og sykdommer på grønnsakvekstene (1949). Hans mykologiske arbeider handler især om rustsopper (uredineer), som han var verdenskjent spesialist på.