Departementet for den Industrielle Forsyning, ble opprettet 1917; avviklet 1920. Sjefer var Torolf Prytz (1917–18) og Haakon Hauan (1918–20).