Ilmen, innsjø i Russland, nordvest for Valdajhøydene, like sør for Novgorod. Ilmen er grunn, og landet omkring myret. Vannstanden, og dermed arealet, veksler sterkt (610–2100 km2). Avløp gjennom Volkhov til Ladoga.