Fylke i Russland, sør for Leningrad fylke (Novgorodskaja oblast); 55 300 km2 med 652 000 innb. (2008). Administrasjonssenter: Novgorod. Ca. 50 % av territoriet er dekket av skog. Økonomien er sterkt knyttet til St. Petersburg. Betydelig elektronikk- og kjemisk industri.