Valdajhøydene, morenerygg i vestlige Russland, sørøst for Ilmensjøen. Valdajhøydene strekker seg ca. 250 km sørvest–nordøst, og danner vannskillet mellom Vest-Dvina, Volga og Ilmen-bekkenet. Høyeste punkt 343 moh., nær byen Vysjnij Volotsjok. Her ble Russlands første kanal bygd i 1708.