Birøkt

Birøkt, stell av honningbier, Apis mellifera, for å høste den honningen eller andre biprodukter som lagres i kubene. Mens ville honningbier lever i trestammer o.l., holder birøkterne sine bier i kuber, som tidligere var laget av halm eller tre, nå for det meste av trykkfast isopor. Vokstavlene er det eneste inventar i kuben. De er bygd opp av celler som vender vannrett ut fra en felles midtvegg. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Bjørn Dahle

NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 11 artikler: