Birøkt

Birøkt er stell av honningbier, Apis mellifera, for å høste honning eller andre biprodukter som lagres i kubene. . Hele artikkelen