Holmen naturreservat, elveslette på vestsida av Leira i Skedsmo kommune. Holmen har edelløvskog og rike løvskoger med velutviklet og homogen skog av gråor og hegg.