Hidalgo, asteroide 944, en av de asteroidene som kommer lengst fra Solen (aphelavstand 1440 mill. km), periode 14,2 år. Hidalgo er 29 km i diameter. Oppdaget av W. Baade 1920.