Helning, den vinkel som en planets (komets) baneplan danner med jordbanens (ekliptikkens) plan. Himmellegemenes inklinasjoner er underkastet små forandringer i meget lange perioder.