Henry Edward Diesen, født i Trondheim, norsk sjøoffiser. Kommandørkaptein 1936, sjef for 3. Sjøforsvarsdistrikt (Tromsø) 1937; kontreadmiral, kommanderende admiral og sjef for Sjøforsvaret 1938. I London trakk han seg 1941 tilbake fra stillingen på grunn av uenighet i regjeringens personellpolitikk. Sjef for Sjøforsvarskommando Vestlandet 1945–47.

Videre lesning

Denne artikkelen er hentet fra papirutgaven av leksikonet, utgitt i 2005-2007. Artikkelen hadde ingen navngitt forfatter, men en tilknyttet fagkonsulent.

Fagkonsulent for denne artikkelen var

Publisert på nett 14.02.2009. Det er siden gjort 5 endringer.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

18. august 2015 skrev Axel Scheel

En artikkel utlagt på nettet, "Hannevig var klar fra april 1940: - Nå gjelder det å tjene penger" av Ola Karlsen/ABC Nyheter 26/6-15, vet å fortelle, at "Hans Hannevig ble med i Nasjonal Samling (NS) allerede i 1933./- Den gang var nuværende admiral Diesen lagfører i NS-laget i Borre, fortalte Hannevig i et avhør i 1945./- Det var min søster (...) som anmodet meg om å melde meg inn i NS, for derved å støtte Diesen, sa han...Hannevig fortalte at admiral Diesen byttet ut NS med Arbeiderpartiet i 1936./ I Norsk biografisk leksikon omtales admiralen som en "politisk liberal", og at det var hans samarbeidsvilje som førte til at Nygaardsvoldregjeringen utnevnte ham." - Kan SNL opplyse om når Diesen ble medlem av NS (antagelig ved dannelsen av partiet?) og når han ble lagfører? Utmeldelsesdato samt innmeldelsesdato i AP er også av interesse (nemlig i kjølvannet av NS's dårlige valgresultat kontra AP's gode), etterfulgt bare et par år senere av et raskt og bemerkelsesverdig avansement. - Med vennlig hilsen, Axel Scheel

19. august 2015 skrev Axel Scheel

Og for sikkerhets skyld: Det "bemerkelseverdige avansement" har naturligvis intet å gjøre med at Diesen var medlem av et da lovlig parti, NS, i ca. 3 år, om enn også i en ledende posisjon; det interessante er, at Norges politiske ledere valgte HAM - og på tross av mye motstand mot dette! - til sjøforsvarets øverste sjef. - A. S.

27. august 2015 svarte Marte Ericsson Ryste

Hei,
Vi har ikke funnet andre kilder som omtaler Henry Diesens eventuelle partimedlemskap, og kan derfor ikke hjelpe deg med spørsmålet ditt. Redaksjonen i Store norske leksikon gjør ikke egne studier av primærkilder. Vennlig hilsen Marte, redaksjonen

19. august 2015 skrev Axel Scheel

Ifølge "lokalhistoriewiki" presiseres det at Henry Edward Diesen ble født 3. april 1882 i Trondheim og at Tom Kristiansen i Norsk biografisk leksikon tar feil: "Merk at fødselsåret her feilaktig oppgis til 1883." Dessuten var kontreadmiral Diesen frimurer av X. grad i Den Norske Store Landsloge 1952 ifølge dette års MATRIKKEL over DEN NORSKE FRIMURERORDEN, s. 19. - A. S.

25. august 2015 svarte Marte Ericsson Ryste

Hei,
Jeg har kontrollert kildene for fødselsdato, og ser at 1882 må være korrekt. Dette er nå endret hos oss. Vennlig hilsen Marte, redaksjonen

31. august 2015 skrev Axel Scheel

På forespørsel har journalist Ola Karlsen ved ABC Nyheter idag presisert sine kildeangivelser for meg: "Hans Hannevigs landssviksmappe har følgende ID hos Riksarkivet: 1B 31 7/5"; "I et brev som Hannevig skriver 12. august 1945 til politifullmektig Ottar Aasen forklarer han seg om sin bakgrunn. Her står det bl.a.: 'Jeg kom da i tanker om at jeg fra 1933 sto som medlem av N.S. idet jeg da etter anmodning av fru Fretheim [= Elfi Hannevig (1893-1992), hvis mann Haakon Philip Barfod Fretheim var en fetter av NS-landbruksminister T. J. Ohnstad Fretheim, NS-minister Axel Heiberg Stangs svigerfar!] var gått inn i partiet for å støtte hennes svoger admiral Diesen, dengang kaptein og lagfører i N.S. i Borre'. I et politiavhør datert 1. september 1945 gjentar han at Diesen i 1933 var lagfører i NS i Borre. Hannevig føyer så til at han '...betalte kontigenten til Diesen så lenge han selv var NS medlem. Visstnok i 1936 sluttet Diesen som NS mann og gikk over i Arbeiderpartiet. Siden var det ingen som krevet meg etter kontigent'." - A. S.

1. september 2015 svarte Marte Ericsson Ryste

Hei,
Da har du kanskje selv funnet svar på spørsmålet du stilte? Vi har ingen ytterligere opplysninger om dette. Vennlig hilsen Marte, redaksjonen

17. september 2015 svarte Axel Scheel

Hei Marte, nei, egentlig har du ikke svart på noen av spørsmålene mine (se ovenfor), selv ikke om når Diesen ble medlem av AP. Men dette er et spørsmål, som jeg vel kan henvende meg til AP om. Og hvorfor jeg i det hele tatt bringer Diesen på bane igjen, er fordi jeg ønsker nå endelig - etter mange tekniske feil - å komme på aktivitetsLISTEN med hensyn til sjøforsvarets høyeste sjef - og frimurer av IX. grad 1940 - H. E. Diesen, atter av hensyn til admiralens nære omgang med utenriksminister Koht, denne ivrige frimurervenn i mange sammenhenger samt Unni (!) Diesens brevvenn - særlig i 1940. Det er altså Koht jeg egentlig - eller først og fremst - er opptatt av. - Vennlig hilsen Axel

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.