Faktaboks

Henry Edward Diesen
Født
3. april 1882, Trondheim
Død
7. november 1953, Borre, Vestfold
Virke
Sjøoffiser
Familie

Foreldre: Telegrafbestyrer Edward Diesen (1852–1909) og Johanne Christophine Stenersen (1855–1936).

Gift 7.11.1907 med Caroline Elisabeth Fretheim (1.6.1886–2.8.1968), datter av distriktslege Haakon Philip Fretheim (1853–1924) og Wilhelmine Constance Christensen (1857–1930).

Henry Edward Diesen var en norsk marineoffiser med kontreadmirals grad, med tjeneste under de to verdenskrigene, inklusive som kommanderende admiral for den norske marinen ved starten av andre verdenskrig.

I mellomkrigstiden var Diesen aktiv, både som redaktør for Hortens avis (1919–1920) og som medlem av kommunestyret i Borre kommune (1920–1923), og formann i Borre Høire (1926–1932).

Utdanning

Diesen ble offiser i 1903, og uteksaminert fra øverste avdeling ved Sjøkrigsskolen i 1905, og ble premierløytnant i 1906. På grunn av et begrenset antall stillingshjemler i Marinen, søkte han først arbeid i handelsflåten hvor han var fra 1906 til 1908 og fra 1909 til 1911.

Deretter, i årene 1912 til 1913, studerte han elektroteknikk og forbrenningsmaskiner ved Technische Universität i Berlin. Dette var et ledd i forberedelsene til tjeneste om bord i de nye tysk-produserte ubåtene han deretter skulle tjenestegjøre på.

Karriere

Under første verdenskrig (1914-1918) tjenestegjorde Diesen på en rekke forskjellige fartøytyper: kanonbåt, torpedojager og undervannsbåt. Han ble i 1917 utnevnt til kaptein.

I mellomkrigstiden tjenestegjorde han som fartøyssjef, og avsluttet sin sjøtjeneste i 1929 som nestkommanderende på panserskipet Tordenskjold. Fra 1930 til 1936 tjenestegjorde han som nestkommanderende ved Marinens mineskole, til han fra 1937 ble beordret som sjef for 3. Sjøforsvarsdistrikt, i Nord-Norge.

I 1938 ble han utnevnt til kommanderende admiral. Denne utnevnelsen ble i samtiden knyttet til Diesens tidligere politiske engasjement, og hans støtte, som høyere marineoffiser, til Nygaardsvold-regjeringens nøytralitetspolitikk. Hans faglige vurderinger tilsa en større og raskere oppbygging av Forsvaret enn hva regjering og storting besluttet, men han ledet Sjøforsvaret med en pragmatisk praksis, tilpasset de politiske og økonomiske realiteter.

Under andre verdenskrig fulgte Diesen konge og regjering i eksil i Storbritannia. Der fortsatte han som Sjøforsvarets øverste sjef, og prioriterte reetableringen av norske sjøstridskrefter og deltakelsen på alliert side i krigen. Han gikk etter eget ønske av som kommanderende admiral i august 1941, etter en uoverensstemmelse med statsminister Nygaardsvold over prioriteringer ved bruk av regjeringens fly fra Sverige til England. Deretter, fra 1941 til 1944, var Diesen norsk krigskommissær i USA, også med ansvar for rekruttering.

Etter krigen var Diesen sjef for Marinekommando Vestlandet til 1947, da han gikk av med pensjon.

Les mer i Store norske leksikon

Faktaboks

Henry Edward Diesen
Historisk befolkningsregister-ID
pf01037130005652

Kommentarer (14)

skrev Axel Scheel

En artikkel utlagt på nettet, "Hannevig var klar fra april 1940: - Nå gjelder det å tjene penger" av Ola Karlsen/ABC Nyheter 26/6-15, vet å fortelle, at "Hans Hannevig ble med i Nasjonal Samling (NS) allerede i 1933./- Den gang var nuværende admiral Diesen lagfører i NS-laget i Borre, fortalte Hannevig i et avhør i 1945./- Det var min søster (...) som anmodet meg om å melde meg inn i NS, for derved å støtte Diesen, sa han...Hannevig fortalte at admiral Diesen byttet ut NS med Arbeiderpartiet i 1936./ I Norsk biografisk leksikon omtales admiralen som en "politisk liberal", og at det var hans samarbeidsvilje som førte til at Nygaardsvoldregjeringen utnevnte ham." - Kan SNL opplyse om når Diesen ble medlem av NS (antagelig ved dannelsen av partiet?) og når han ble lagfører? Utmeldelsesdato samt innmeldelsesdato i AP er også av interesse (nemlig i kjølvannet av NS's dårlige valgresultat kontra AP's gode), etterfulgt bare et par år senere av et raskt og bemerkelsesverdig avansement. - Med vennlig hilsen, Axel Scheel

skrev Axel Scheel

Og for sikkerhets skyld: Det "bemerkelseverdige avansement" har naturligvis intet å gjøre med at Diesen var medlem av et da lovlig parti, NS, i ca. 3 år, om enn også i en ledende posisjon; det interessante er, at Norges politiske ledere valgte HAM - og på tross av mye motstand mot dette! - til sjøforsvarets øverste sjef. - A. S.

svarte Marte Ericsson Ryste

Hei, Vi har ikke funnet andre kilder som omtaler Henry Diesens eventuelle partimedlemskap, og kan derfor ikke hjelpe deg med spørsmålet ditt. Redaksjonen i Store norske leksikon gjør ikke egne studier av primærkilder. Vennlig hilsen Marte, redaksjonen

skrev Axel Scheel

Ifølge "lokalhistoriewiki" presiseres det at Henry Edward Diesen ble født 3. april 1882 i Trondheim og at Tom Kristiansen i Norsk biografisk leksikon tar feil: "Merk at fødselsåret her feilaktig oppgis til 1883." Dessuten var kontreadmiral Diesen frimurer av X. grad i Den Norske Store Landsloge 1952 ifølge dette års MATRIKKEL over DEN NORSKE FRIMURERORDEN, s. 19. - A. S.

svarte Marte Ericsson Ryste

Hei, Jeg har kontrollert kildene for fødselsdato, og ser at 1882 må være korrekt. Dette er nå endret hos oss. Vennlig hilsen Marte, redaksjonen

skrev Axel Scheel

På forespørsel har journalist Ola Karlsen ved ABC Nyheter idag presisert sine kildeangivelser for meg: "Hans Hannevigs landssviksmappe har følgende ID hos Riksarkivet: 1B 31 7/5"; "I et brev som Hannevig skriver 12. august 1945 til politifullmektig Ottar Aasen forklarer han seg om sin bakgrunn. Her står det bl.a.: 'Jeg kom da i tanker om at jeg fra 1933 sto som medlem av N.S. idet jeg da etter anmodning av fru Fretheim [= Elfi Hannevig (1893-1992), hvis mann Haakon Philip Barfod Fretheim var en fetter av NS-landbruksminister T. J. Ohnstad Fretheim, NS-minister Axel Heiberg Stangs svigerfar!] var gått inn i partiet for å støtte hennes svoger admiral Diesen, dengang kaptein og lagfører i N.S. i Borre'. I et politiavhør datert 1. september 1945 gjentar han at Diesen i 1933 var lagfører i NS i Borre. Hannevig føyer så til at han '...betalte kontigenten til Diesen så lenge han selv var NS medlem. Visstnok i 1936 sluttet Diesen som NS mann og gikk over i Arbeiderpartiet. Siden var det ingen som krevet meg etter kontigent'." - A. S.

svarte Marte Ericsson Ryste

Hei, Da har du kanskje selv funnet svar på spørsmålet du stilte? Vi har ingen ytterligere opplysninger om dette. Vennlig hilsen Marte, redaksjonen

svarte Axel Scheel

Hei Marte, nei, egentlig har du ikke svart på noen av spørsmålene mine (se ovenfor), selv ikke om når Diesen ble medlem av AP. Men dette er et spørsmål, som jeg vel kan henvende meg til AP om. Og hvorfor jeg i det hele tatt bringer Diesen på bane igjen, er fordi jeg ønsker nå endelig - etter mange tekniske feil - å komme på aktivitetsLISTEN med hensyn til sjøforsvarets høyeste sjef - og frimurer av IX. grad 1940 - H. E. Diesen, atter av hensyn til admiralens nære omgang med utenriksminister Koht, denne ivrige frimurervenn i mange sammenhenger samt Unni (!) Diesens brevvenn - særlig i 1940. Det er altså Koht jeg egentlig - eller først og fremst - er opptatt av. - Vennlig hilsen Axel

skrev Axel Scheel

Følgende spørsmål gjelder kun selve leksikonteksten, som altså roper på et krav om presisering. For det står: "I London trakk han seg 1941 tilbake fra stillingen på grunn av uenighet i regjeringens personellpolitikk." Hva besto så denne "uenighet" i? Det er leksikonforfatteren selv som reiser spørsmålet eller egentlig bare lar dette henge slik i løse luften, og selv har jeg forgjeves forsøkt å finne relevant litteratur - som forfatteren tydeligvis kjenner! - som avklarer eller utdyper det, så spørsmålet henger der ubesvart fremdeles. Kanskje DETTE spørsmålet kan besvares av SNL? - Mvh. Axel

svarte Odd Egil Hoprekstad

I boken «Med England i ildlinjen 1940-42» av Trygve Lie finner du følgende: I alt fikk vi bare ut 141 nordmenn med fly fra Sverige i løpet av 1941. I forbindelse med flyruten på Sverige inntraff en uventet episode: Admiral Henry E. Diesen gikk av som kommanderende admiral. Nervene var kommet noe i ulage på begge sider av Nordsjøen. Diesen sendte regjeringen en klage over at «statsrådenes pårørende» fikk fortrinsrett til å komme over fra Sverige med våre fly, samtidig som det i Sverige var «hundrevis av kampdyktige nordmenn som gikk moralsk til grunne fordi de ikke kunne komme ut og kjempe for sitt land.

svarte Axel Scheel

Mange takk! Merkelig nok holder jeg på med å lese nettopp boka til Trygve Lie, men var ennå ikke kommet til s. 238f, hvor det også fremgår, at det "han siktet til med 'statsrådenes pårørende' innskrenket seg til et eneste tilfelle [?], da jeg...hadde bedt om å få reservert flyplass for en enkelt person som jeg mente det var av betydning å få over", nemlig Magnhild Oline Granås, Kristian Petter Nygaardsvolds forlovede (og altså senere svigerdatter av statsministeren). - Det var interessant å få oppklart dette, så igjen takk. Mvh. Axel S.

skrev Axel Scheel

Og som vanlig med kommentarer til denne Diesen-artikkel, ser jeg igjen at min siste kommentar ikke er blitt registrert på aktivitetslisten. Har denne SNL-artikkel en spesiell "innstilling" eller feil, som ikke lar seg rette opp? - A.S.

svarte Axel Scheel

Men NÅ kom registreringen (på mitt siste spørsmål). Flott.

svarte Axel Scheel

(Problemet med registrering er kanskje bare tilknyttet bruken av svartråd...)

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg