Helvete er et trangt gjel ved sørøst-enden av Espedalsvatnet i Gausdal kommune, Oppland; ca. 100 meter dypt. Her er en enestående samling av opptil 60 m dype og 20 m brede jettegryter. En del av juvet er en kjempejettegryte som kan ha vært 100 m dyp og 40 m bred. Jettegrytene antas dannet ved slutten av siste istid, da Espedalsvatnet var en del av et større isdemt innsjøsystem som ved avsmeltingen plutselig ble tappet og fikk sitt nåværende avløp nordover til Vinstra.