Gausdal

Gausdal, kommune i Oppland fylke, dannet i 1962 ved sammenslutning av de tidligere kommunene Østre Gausdal og Vestre Gausdal som 1879–1962 var egne kommuner. Grensen i øst går øverst i dalsiden mot Gudbrandsdalslågen (Øyer kommune), i sør tar Lillehammer nederste del av Gausas dalføre, resten av sørgrensen går over fjellviddene mot Valdres, nordgrensen går også over fjellvidder i 1000 meter-nivået og deler Espedalsvatnet med Sør-Fron. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lars Mæhlum

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 11 artikler:

R

  1. Roppa