Eigersund kommune, Rogaland, med utspring i Fiskeløysvatnet (645 moh.) i Sirdal og munning i Egersund. Nedbørfelt 236 km2, lengde 46 km. Heter i øvre del Gyaåna og i midtre del Gyadalsåna etter dalen den renner gjennom (Gyadalen). Navnet Hellelandselva brukes vanligvis om elven nedenfor Årrestad, der den tar opp Teksåna. Ved munningen to armer, Eieelva (Eieåna) og Lundeelva (Lundeåna), som begge renner gjennom sentrum av Egersund. Utbygd med kraftverk i Øygreifoss (15,2 MW).