Eigersund

Eigersund, kommune i Dalane, Rogaland, omfatter kyststrekningen fra Mong nær grensen mot Sokndal i sørøst til Hellvik nær grensen til Hå i nordvest, likeledes dal- og heistrøkene innenfor helt til fylkesgrensen mot Vest-Agder i nordøst. Kommunen omfatter områdene omkring nederste del av Bjerkreimsvassdraget, hele Hellelandsvassdraget med Gyadalen til fylkesgrensen, samt Grødemselva helt i sørøst.Da det kommunale selvstyret ble innført 1837, ble Egersund Prestegjelds Landdistrikt opprettet som herredskommune mens Egersund ble opprettet som bykommune. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 11 artikler: