Eigersund

Eigersund er en kommune i Dalane i Rogaland som omfatter kyststrekningen fra Mong nær grensen mot Sokndal i sørøst til Hellvik nær grensen til Hå i nordvest, dessuten dal- og heistrøkene innenfor helt til fylkesgrensen mot Agder i nordøst. Kommunen omfatter områdene omkring nederste del av Bjerkreimsvassdraget, hele Hellelandsvassdraget med Gyadalen til fylkesgrensen, samt Grødemselva helt i sørøst. Hele artikkelen