Gyadalen, dalføre i Eigersund kommune, Rogaland, fra Helleland nordøstover til fylkesgrensen mot Vest-Agder; 142 innbyggere (2017). Dalen er trang og dypt nedskåret og gjennomløpes av Gyaåna som etter sammenløpet med Teksåna heter Storåna (Hellelandselva, se Hellelandsvassdraget). Fv. 42 (indre vei Arendal–Egersund), går gjennom Gyadalen.