Øygreifossen, foss i Teksåna i Hellelandsvassdraget, Eigersund kommune, Rogaland. Fossen, som er utbygd i Øygreifoss kraftstasjon (ofte skrevet Øgreyfoss), ble bygd 1904 og er det eldste anlegg for offentlig forsyning i Rogaland. Fallhøyde 66 m. Kraftverket ble ombygd 1969 og har nå 15,2 MW i maskininstallasjon og 72 GWh i midlere årsproduksjon (2015).