Heliophila, slekt i korsblomstfamilien med 75 arter i det sørlige Afrika. Kulturformer av himmelblom, H. longifolia, brukes noe som ettårig prydplante, den er også innsådd i veikanter enkelte steder.