Hebreerevangeliet, jødekristent evangelium som vi bare kjenner fra sitater og omtale hos kirkefedre. Andre jødekristne evangelier var Ebjonitterevangeliet og Nazoreerevangeliet. Også disse foreligger kun som fragmenter.