Ebjonitterevangeliet, apokryft evangelium av jødekristen opprinnelse fra 200-tallet, kjent bare gjennom fragmentariske sitater hos Epifanius. Ebjonittene (hebr. 'de fattige') var en selv-betegnelse brukt av lovtro jødekristne, muligens med røtter tilbake til urmenigheten i Jerusalem. Andre jødekristne evangelier er Hebreerevangeliet og Nazoreerevangeliet.