Harry Blomberg, svensk forfatter, opprinnelig typograf. Utgav flere diktsamlinger, men han er først og fremst romanforfatter. Landets lågor (1930) behandler svensk folkeopplysningsbevegelse. Utviklingen fra arbeiderforfatter til kristen forkynner ble fullbyrdet i romanene Det brinner i snön (1935) og bekjennelsesskriftet Vi måste börja om (1937), som begge er preget av hans tilknytning til Oxfordbevegelsen.