Asiatisk Kompagni, dansk handelskompani opprettet 1732. Selskapet fikk 40 års monopol på handel og seilas øst for Kapp Gode Håp og beholdt etter 1772 eneretten til handelen på Kina. Styrte Danmarks ostindiske kolonier til 1776. Oppløst 1844.