Hammond Innes, britisk forfatter av populære romaner. Han tjenestegjorde som offiser i den annen verdenskrig, og romanen Attack Alarm (1941) var antakelig den første om slaget om Storbritannia. Innes oppnådde suksess med spennende romaner og reiseskildringer. Mange av bøkene er basert på personlige opplevelser, f.eks. fra Norge i The Blue Ice (1948). Av øvrige suksesser kan nevnes The Mary Deare (1956), The Conquistadors (1969), om den spanske erobringen av Mexico og Peru, og Hammond Innes' East Anglia (1986). Medusa kom i 1988, og Delta Connection i 1996. Bøkene hans er oversatt til en lang rekke språk, også norsk.