Gyula Háy, ungarsk forfatter og dramatiker, var fra 1919 i tysk og senere sovjetisk eksil, vendte tilbake til Ungarn 1945. Han spilte en fremtredende rolle blant de opposisjonelle kommunistiske forfattere som i 1956 reiste seg mot landets stalinistiske styre, og satt i fengsel 1957–60. Fra 1965 til sin død bodde han i Sveits. Hans viktigste verker er også utkommet på tysk: Gott, Kaiser und Bauer (1935), Gerichtstag (1943), Dramen (2 bd., 1964–66); Geboren 1900. Erinnerungen (1971).