Gustaf Erik Hjalmar Linder, svensk forfatter, kritiker og litteraturhistoriker, gift med forfatteren Ulla Isaksson. Professor ved Stockholms Universitet fra 1973. Som skribent og essayist gav Linder uttrykk for et liberalt og kristent livssyn. Som litteraturhistoriker beskjeftiget han seg særlig med moderne svensk diktning. Mønstergyldig i sin fint nyanserte fremstilling er det store oversiktsarbeidet Fem decennier av 1900-talet (2 bd., 1965–66). Linder utgav også en rekke skrifter og bøker av mer allmenn art, bl.a. Mänskligt och kristet (1940), Religiöst minimum (1945) og På jakt efter verkligheten (1986), samt flere reiseskildringer. Mer selvbiografiske er Mitt levande förflutna (2 bd. 1975–79) og Fem decennier med Hjalmar Bergman (1984). Omfattende virksomhet som publisist.